Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Βενετία Τέντη, Venetia Tedi, Greece